RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie, ul. Oszmiańska 23/25 03-503 Warszawa. (nr tel.: 22 679-38-62 adres e-mail: sekretariat@liceum13.edu.pl).

2. W XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl