Biuletyn Informacji Publicznej

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI

Adres podmiotu

ul. Oszmiańska 23/25 

03-503 Warszawa 

REGON - 000799049

NIP - 5242510960

Województwo: Mazowieckie
m. st. Warszawa
Dzielnica: Warszawa Targówek
Poczta: Warszawa 

telefon: 22 6793862

Adres e-mail: sekretariat.lo13@eduwarszawa.pl

www.lo13targowek.eduwarszawa.pl

 

Struktura organizacyjna:

Organami szkoły są:

1.       Dyrektor Szkoły

2.       Rada Pedagogiczna

3.       Samorząd Uczniowski

4.       Rada Rodziców,

które ze sobą ściśle współpracują.

Szczegółową organizację pracy szkoły określa Statut Szkoły oraz w sprawach nieuregulowanych Statutem aktualne przepisy prawa oświatowego.

 

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek 8:00 - 16:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 8:00 - 16:00

 

Dyrektor: Izabela Pielat-Świerczyńska

Wicedyrektor: Dorota Gołaszewska

Wicedyrektor: Magdalena Brzostowska

Wicedyrektor: Dariusz Naja

 

Sprawozdanie finansowe XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli za 2021 zostało umieszczone  na stronie: dbfotargowek.bip.um.warszawa.pl

 

Redaktor: Mateusz Nazarko

telefon: 22 6793862