Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo13targowek.eduwarszawa.pl

Dane teleadresowe jednostki

ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 03.01.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.03.2022 r.

Strona internetowa XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 24.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 24.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik gospodarczy - Dominik Szałański, sekretariat.lo13@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 679 38 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie, ul. Oszmiańska 23/25
 • Adres: sekretariat.lo13@eduwarszawa.pl
 • E-mail: sekretariat.lo13@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 679 38 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
 • Do budynku można wejść od ulicy Oszmiańskiej. Wejście dostosowane jest dla osób poruszających się na wózku oraz osób starszych. Szkoła wyposażona jest w rampę dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczą podwójną na różnych wysokościach. Do korytarza głównego prowadzą jednobiegowe schody (2 stopnie)
 • Portiernia znajduje się na parterze frontalnie do wejścia głównego. Na opisanym miejscu jest wyznaczony pracownik w godzinach pracy placówki budżetowej (8:00-16:00).
 • Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd wózka dla osób niepełnosprawnych. Drzwi nie posiadają siłowników automatycznych.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
 • Biuro Dyrekcji oraz Wicedyrektorów, sekretariat i pokój Kierowników Gospodarczych znajduje się w na parterze.
 • Pomieszczania dydaktyczne znajdują się na różnych poziomach budynku. Do każdego z nich jest możliwość dostępu dla osoby niepełnosprawnej.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
 • Szkoła posiada pochylnie, platformy automatyczne na schodach wewnętrznych oraz windę.
 • Na parterze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
 • Nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Możliwy jest dostęp do budynku i wszystkich pomieszczeń dla psa asystującego
  i przewodnika, jednak w budynku nie ma dostosowanych dla nich udogodnień.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • Od ulicy Świdnickiej dostępne jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Jest jedno miejsce parkingowe wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie parkingu szkolnego.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli stara się przystosować placówkę dla osób niedowidzących lub niedosłyszących.